Per-què-Inspeccionar-canonades-amb-càmera

Per què Inspeccionar canonades amb càmera?

La inspecció de les canonades que formen part de la xarxa de clavegueram és útil per a planificar les tasques de neteja hidrodinàmica, així com per a traçar el seu recorregut i determinar el seu estat.

Taula de continguts

Planificació de les tasques de neteja

Inspeccionar internament les canonades amb càmera de clavegueram pot ajudar-lo a localitzar i quantificar la presència de residus i el nivell de embrutament de la xarxa. D’aquesta manera, podrà planificar millor les actuacions de neteja, augmentant així el seu rendiment. Els diferents tipus de deposició de residus en la xarxa de clavegueram poden provocar diferents patologies.

Necessites que t'ajudem?

Sedimentació

La sedimentació és un fenomen físic causat per l’acumulació de materials en suspensió que es transporten juntament amb les aigües residuals i pluvials. Els sediments poden ser fangosos o arenosos, i la seva acumulació pot provocar una disminució de la capacitat hidràulica de les canonades i fins i tot obstruccions.

Obstrucció

Quan les aigües residuals, l’aigua de pluja i altres materials es transporten junts a través d’una canonada, poden obstruir parcial o totalment la secció transversal d’aquesta. També poden produir-se obstruccions a causa d’arrels que creixen dins de la canonada.

Incrustació

El embrutament es produeix quan les aigües residuals contenen grassa, sabó i altres partícules que alenteixen el flux de l’aigua. Això fa que aquestes partícules se solidifiquin en la superfície.

Determinació de l'estat de degradació

La inspecció de les canonades pot ajudar a localitzar i quantificar els diferents problemes estructurals del seu sistema de clavegueram. L’estudi i l’avaluació d’aquests problemes poden determinar si és necessari rehabilitar canonades individuals o tot el sistema alhora. Depenent del tipus de canonada, es triarà un mètode de rehabilitació adequat.

Tenim diversos tipus de patologies, com a trencaments i esquerdes puntuals i longitudinals, abrasió, efecte corona, aixafament i escomeses penetrades.

Sistemes per a inspeccionar canonades més importants

Existeixen diferents maneres d’inspeccionar les canonades que componen una xarxa de clavegueram. Entre elles estan els sistemes de càmeres de CCTV, les inspeccions visuals realitzades per un tècnic qualificat i els sistemes d’inspecció fixos que utilitzen pals o emissions ondulatòries.

Sistema d'inspecció mitjançant càmera CCTV

Existeixen dos tipus d’equips d’inspecció de canonades per CCTV (circuit tancat de televisió). Els equips amb cambra d’embranzida (no robòtics) i els equips amb cambra robòtica. El primer s’utilitza per a inspeccionar canonades de clavegueram verticals i horitzontals de diàmetres petits, entre 25 mm i 250 mm.

Les cambres robòtiques s’utilitzen per a inspeccionar les canonades de clavegueram. Els equips portàtils manuals utilitzen la força de l’operari per a avançar per l’interior de la canonada. Els equips amb cambra robòtica s’utilitzen en la inspecció de canonades de clavegueram horitzontals amb diàmetres compresos entre 100 mm i 2500 mm. Tenen un abast de fins a 300 metres lineals. Són equips portàtils muntats normalment en furgonetes de laboratori. Les càmeres robotitzades CCTV de tipus EX poden estar preparades per a treballar en zones amb atmosferes explosives.

Tots dos sistemes graven la inspecció en format de vídeo per a la seva posterior visualització en l’oficina.

Sistema d'inspecció visual

Per a evitar riscos laborals, els tècnics han de prendre mesures preventives exhaustives quan inspeccionin embornals que puguin visitar-se. La inspecció visual per part d’un tècnic qualificat només és factible en canonades i embornals visitables. Gràcies a aquesta inspecció, es poden obtenir dades molt precises de l’estat interior de la canonada de clavegueram.

Sanitec ofereix una gamma de serveis i equips per a ajudar-lo a realitzar la seva pròpia inspecció. Per a obtenir més informació, visiti el nostre lloc web .