Particulars

Quines solucions li podem oferir?

Des de Sanitec oferim solucions als administradors de finques i propietaris particulars. Fem una avaluació integral del problema aplicant la solució més adequada en la xarxa de sanejament particular. I amb la nostra planificació de la gestió, també podreu apostar pel manteniment preventiu i correctiu per tal de disminuir les avaries i reduir els costos.

Descarrega’t el nostre dossier de serveis per a particulars