Consultoria de manteniment dinàmic

Amb la consultoria de manteniment dinàmic els ajuntaments optimitzaran tant les actuacions com els recursos.

Inspeccionarem tota la xarxa per incidir només on calgui, valorant la intervenció més adequada. 
A més, aquest servei de consultoria permetrà fer un manteniment més preventiu per disminuir les avaries, millorar el servei i reduir els costos, donant prioritat als punts més crítics. 

Els treballs de manteniment preventiu es fan tenint en compte una planificació anual i s’elaborarà un projecte constructiu detallat.

Necessites que t'ajudem?