Inspecció de canonades amb càmera robotitzada de TV

A Sanitec disposem dels equips inspecció interior i filmació per circuit tancat de televisió per a la localització i detecció de les avaries i anomalies.

Gràcies a la tecnologia i al nostre personal altament qualificat, podem detectar, sense haver de fer cap obra, possibles trencaments, fissures, deformacions, arrels, desgast etc, a l’interior del tub. També podem conèixer el traçat, tipologia, geometria i longitud de xarxes que no disposen de registres i per tant no són visibles, aconseguint realitzar inventaris més acurats que després podem utilitzar per desenvolupar Estudis i Plans Directors. Els defectes observats se situen en una escala de longitud, i permetent avaluar si és possible la rehabilitació sense obra, i/o la minimització de la rasa en el cas que no sigui possible la rehabilitació sense rasa, (amb cada inspecció es lliurarà un informe en format PDF amb totes les dades i vídeos d’aquesta). Tecnologia IBAK i IPEK, sistema operatiu WINCAM.

Necessites que t'ajudem?