Administració pública i Ajuntaments

La neteja de la xarxa de clavegueram és necessària per tal d’aconseguir que tant les aigües residuals com les pluvials circulin sense que cap element sòlid pugui obstaculitzar-ne el recorregut.

La creixent conscienciació pel medi ambient, la necessitat de complir normatives cada vegada més exigents, i la voluntat de l’Ajuntament d’oferir un millor servei amb l’exigència dels ciutadans per rebre un millor servei, fa que cada vegada sigui més necessària la millora de la gestió municipal per comptar amb una millor i més eficient conservació, manteniment, i neteja de la xarxa de clavegueram.

Descarrega’t el nostre dossier de serveis per ajuntaments i administració pública