Gestió integral de sanejaments per Ajuntaments

Oferim als Ajuntament un servei integral del sanejament, amb una vessant diferent i millor a les propostes existents. Es tindrà la informació i les imatges de l’estat real i actual de la xarxa de sanejament, que permetrà valorar les diferents actuacions necessàries per tal de tenir una xarxa en bon estat.

VISUALITZACIÓ

Visualitzem i bolquem totes les dades reals de la xarxa al suport GIS©. Així obtenim informació de primera mà i identifiquem les necessitats d'intervenció.

Com a resultat, obtenim un pla de manteniment on s'identifiquen els punts crítics que són necessaris inspeccionar.

PLA DE MILLORES

L'execució d'aquest pla implica la renovació dels col·lectors per ordre de prioritat i amb la tecnologia idònia.

El resultat d'aquesta execució és una xarxa de sanejament renovada.

GEOLOCALITZACIÓ

Localitzem i fem un mapa de tots els elements de la xarxa per a conèixer la seva dimensió : pous, embornals i reixes, a través del Programari GIS©.

PLA DE MANTENIMENT

En aquesta fase es realitza la inspecció i neteja dels punts crítics identificats. A conseqüència d'aquesta execució obtindrem un pla de millores amb informes exhaustius de l'estat dels col·lectors. D'aquest pla de millores es pot derivar a un pla director.

Necessites que t'ajudem?

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
En nom de SANITEC REHABILITACIÓ, S.L., propietària del domini web www.sanitec.cat i en virtut del que s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades (UE 1679/2016) els informem que tractem les dades que ens facilita en el present formulari amb la finalitat de poder fer efectiva la seva sol·licitud d'informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es realitza el processament de la seva sol·licitud i se li dona resposta. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en SANITEC REHABILITACIO, S.L. estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar els inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessaris.