Política de Gestió

Missió

Oferir als nostres clients un bon servei de gestió integral de les xarxes de sanejament.

Visió

Ser una empresa coneguda i referent a Catalunya.

Valors

Des de SANITEC orientem tota l’estratègia per aconseguir complir les expectatives dels clients i parts interessades. Per fer-ho, vetllem per mantenir la nostra identitat en totes les actuacions que fem a través dels següents valors:

 • Lleialtat entre el que ens comprometem i el que fem.
 • Compromís amb el client per entendre què li aporta valor.
 • Compromís de complir amb els requisits legals i altres requisits que ens apliquin.
 • Prestar un servei de qualitat i compromès amb l’entorn, aplicant les millors pràctiques ambientals en totes les nostres activitats.
 • Es te el compromís de la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació.
 • Compromís en la millora contínua del nostre servei i en l’impacte sobre el medi ambient.
 • Confiança en les nostres possibilitats i coneixements.
 • Professionalitat del nostre equip.
 • Honestedat amb el client i amb nosaltres mateixos.
 • Responsabilitat a l’hora d’assumir les nostres obligacions.
 • Treball en equip basat en la confiança i el respecte.
 • Promoure la consulta i participació del personal amb accés directe a la Direcció de l’empresa.
 • Assegurar condicions de treball segures i hàbits saludables per prevenir lesions i el deteriorament de la salut, la eliminació de perills i la reducció de riscos.
Gerència SANITEC 
Roger Forés 

13/03/2024