Factors a tenir en compte per a la neteja de baixants

Factors a tenir en compte per a la neteja de baixants

Els baixants són canonades verticals que connecten les xarxes dels pisos amb la xarxa horitzontal que connecta amb el clavegueram. Estan formats per xarxes de canonades, components i juntes per les quals es condueix l’aigua sobrant dels edificis.

Aquestes canonades transporten l’aigua de vàters, lavabos i aigüeres. Són una part crucial de qualsevol sistema de sanejament en edificis.

Taula de continguts

Per què és tan important netejar els baixants?

Els baixants dels edificis formen part del sistema de drenatge de l’edifici, que transporta l’aigua de pluja i les aigües residuals fins a una arqueta situada al final de l’edifici. Els baixants no han de sofrir danys com a esquerdes o inestabilitat. Han d’estar perfectament subjectes en els murs on s’ancoren.

Independentment que estiguin en bon estat, els canalons poden embussar-se a causa de les fulles que arrossega el vent, els trossos de teula que es desprenen de les teulades i tot tipus de residus que s’acumulen amb el temps.

Necessites que t'ajudem?

Per a què cal que fer un manteniment dels baixants?

En qualsevol cas, i a pesar que en principi es trobin en bon estat, les cases poden sofrir embussos a causa del despreniment de fulles dels arbres, trossos de rajoles despresos pel vent i tot tipus de residus que s’acumulen amb el pas del temps.

Mantenir els baixants en bon estat és important perquè condueixen les aigües pluvials i residuals a la xarxa de clavegueram. Si no es netegen, poden produir-se males olors o fins i tot embussos greus.

Els baixants solen rebre l’aigua de pluja, que pot obstruir-se amb fulles, terra i excrements d’ocells. Netejar la teulada, la terrassa o els canalons amb regularitat evita que aquests materials es dipositin en el baixant.

Factors a tenir en compte en la neteja de baixants​

Els baixants poden ser un problema per a les comunitats de cases i veïns. Formen part de la xarxa d’aigua sanitària, per la qual cosa si no es mantenen, pot afectar la qualitat de l’aigua potable.

Els baixants de l’edifici ajuden a depurar, filtrar i mantenir neta l’habitatge ja que és peça fonamental per a garantir la higiene de la casa i evitar males olors.

És important mantenir els baixants nets de residus, la qual cosa podria ocasionar despeses inesperades als veïns de la comunitat:

  1. Per a evitar l’obstrucció de les canonades, eviti abocar substàncies grasses o olioses per elles. Encara que solen ser líquids, a baixes temperatures i en absència d’oxigen, els olis i els greixos se solidifiquen i obstrueixen una canonada en molt poc temps.
  2. Per a protegir els seus desguassos, eviti abocar per ells substàncies tòxiques o contaminants, detergents no biodegradables, tints permanents i àcids abrasius. Aquestes substàncies poden danyar o obstruir qualsevol part de la xarxa, així com objectes que puguin obstruir els baixants. Si és inevitable utilitzar productes agressius, dilueix-los amb abundant aigua abans d’abocar-los pel desguàs.
  3. Quan tiris de la cadena, no llancis cap objecte a la tassa. No utilitzi el vàter com a paperera perquè aquests objectes no desapareixeran sinó que acabaran causant problemes majors en el seu sistema de clavegueram.
  4. Per a evitar les males olors i netejar els de les terrasses i teulades, ha de mantenir aigua permanentment en els desguassos i caixes sifòniques. El nivell de l’aigua ha de mantenir-se aproximadament constant en aquestes zones.
  5. No utilitzi el sistema d’evacuació d’aigües pluvials per a evacuar un altre tipus d’abocaments.
  6. Abans de modificar o ampliar les condicions d’ús o disposició, consulti a un tècnic competent.

És aconsellable instal·lar filtres en els punts de drenatge. D’aquesta manera, es pot retenir fins al 90% dels materials residuals. Si el material retingut acaba en les canonades, podria atacar-les en poc temps.

Així mateix, encara que la instal·lació d’un triturador (sobretot en instal·lacions industrials) pugui semblar una bona idea, gran part dels residus polvoritzats s’adheriran a les parets de la canonada i l’obstruiran lentament.

Algunes prescripcions a tenir en compte a l'hora de realitzar el manteniment de baixants

  • L’usuari ha de disposar d’un pla actualitzat i detallat de la instal·lació, en el qual s’indiquin les diferents zones de la xarxa, els desguassos i punts d’evacuació i es marquin els principals equips amb un símbol o número específic.

  • Perquè les baixants funcionin correctament, és important que les obres realitzades en els locals pels quals passen no les danyin, desplacin o posin en contacte amb materials incompatibles.

  • Si l’usuari detecta alguna anomalia, es recomana posar-se en contacte amb un instal·lador autoritzat perquè repari els defectes trobats.

  • Quan es revisin les baixants, un instal·lador acreditat s’encarregarà de reparar-les en cas de fugides. Un tècnic competent també els modificarà si és necessari.

Si té alguna pregunta sobre els nostres serveis de neteja de baixants, posi’s en contacte amb nosaltres.