Inspecció de canonades amb càmera robotitzada de TV

A Sanitec disposem dels equips inspecció interior i filmació per circuit tancat de televisió per a la localització i detecció de les avaries i anomalies.

Gràcies a la tecnologia i al nostre personal altament qualificat, podem detectar, sense haver de fer cap obra, possibles trencaments, fissures, deformacions, arrels a l’interior del tub, desgast. Una altra important aplicació, és la de poder conèixer el traçat, tipologia, geometria i longitud de xarxes que no disposen de registres i per tant no són visibles, aconseguint realitzar inventaris més acurats que després podem utilitzar per desenvolupar Estudis i Plans Directors. Els defectes observats se situen en una escala de longitud, i permetent avaluar si és possible la rehabilitació sense obra, i/o la minimització de la rasa en el cas que no sigui possible la rehabilitació sense rasa, (amb cada inspecció es lliurarà un informe en format DVD). Tecnologia IBAK, sistema operatiu WinCa.

Càmera inspecció CCTV Ø 110 - 600 mm

Càmera inspecció CCTV Ø 400 - 1.600 mm