Rehabilitació de canonades amb obres

En aquells casos que no sigui possible la rehabilitació puntual sense obra, Sanitec també disposem dels millor professionals per a la reparació amb obra, amb un servei ràpid per tal d’influir el menys possible en la correcte funcionalitat de la canonada que cal reparar.

Cata Col·locació del maniguet
Elaboració del pou Reasfaltat