Empresa

Som una empresa amb més de 20 anys d’experiència en el sector del sanejament. Oferim un servei integral i professional en gestió, manteniment preventiu i correctiu, a l’ administració pública, empreses i particulars. Avaluem el problema que es pugui originar a la xarxa de sanejament, i oferim la millor solució, ja sigui en l’àmbit urbà, particular o industrial. Oferim un servei personalitzat a tot Catalunya.

Sanitec és una empresa certificada i autoritzada per diferents institucions.

Veure o descarregar el PDF de la Política de Gestió aquí